Darbo užmokestis

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis(paskirtasis) darbo užmokestis per 2020 m. III ketvirtį 

Pareigybès pavadinimas

2019 m.

2020 m. III ketv.

Suma, Eur

Darbuotojų skaičius

Suma, Eur

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

759

2

541

Dietistas 

*

1

*

IT specialistas

*

1

*

Indų plovėjas

*

1

*

Kiemsargis

*

1

*

Pastatų priežiūros specialistas

688

2

753

Raštinės vadovas

*

1

*

Sandėlininkas

223

2

363

Sargas

716

3

774

Sekretorius

*

1

*

Skalbinių prižiūrėtojas

140

2

154

Valytojas

210

2

231

Virėjas

552

4

913

Direktorius

*

1

*

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

*

1

*

Bibliotekininkas

*

1

*

Fizinio lavinimo specialistas

*

1

*

Logopedas

819

2

969

Meninio ugdymo pedagogas

633

14

632

Mokytojas

1109

B

1296

Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą

940

8

1293

Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą

1040

5

1565

Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padejėja

593

6

821

Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio/prieśmokyklinio ugdymo programą, padėjėja (spec. poreikių vaikams)

292

3

182

Specialusis pedagogas

*

1

*

                VDM pedagogas 

367

6

448

Atnaujinta: 2020-12-17