Mokslo metų trukmė

VILNIAUS  DARŽELIS – MOKYKLA ,,DAINORĖLIAI“

2021-2022 mokslo metai

Mokslo metų pradžia – einamųjų metų rugsėjo 1 d., pabaiga – kitų metų rugpjūčio 31 d. Mokslo metus sudaro: ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms. Mokiniams skiriamos: rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos.

1.Ugdymo organizavimas 2021–2022 mokslo metais:

1.1.Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2021 m. rugsėjo 1 d.;

1.2. Ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175.

Klasė

Ugdymo proceso pradžia

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė dienomis

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

1-4 klasės

2021-09-01

2022-06-09

175

35

 
Skiriamos atostogos:

 Rudens atostogos

2021 m. lapkričio   3 d. – 2021m. lapkričio 9 d.

 Žiemos (Kalėdų) atostogos

2021 m. gruodžio 27 d. –  2022 m. sausio 7 d.

 Žiemos atostogos

2022 m. vasario 14 d. – 2022m. vasario 18 d.

   Pavasario (Velykų) atostogos

2022 m. balandžio 19 d. – 2022 m. balandžio 22 d.

   Vasaros

2022 m. birželio 10 d. – 2022m. rugpjūčio 31

Ugdymo procesas organizuojamas pusmečiais:

Pusmečiai

Pusmečio pradžia

Pusmečio pabaiga

I pusmetis

2021-09-01

2022-01-28

II pusmetis

2022-01-31

2022-06-09

 

 

 

 
Atnaujinta: 2021-10-25