Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo programa yra pirmoji formalaus švietimo programa, vykdoma pagal 4 metų (1–4 klasių) pradinio ugdymo programą, kurią baigus įgyjamas pradinis išsilavinimas.

Jos tikslas – suteikti mokiniui dorinės ir socialinės, kultūrinės brandos pradmenis, išugdyti elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti sėkmingai mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Darželyje-mokykloje "Dainorėliai" dirbama pagal visos dienos mokyklos veiklos modelį. 

 

PRADINIŲ  KLASIŲ MOKYTOJŲ KONSULTACINIŲ VALANDŲ GRAFIKAS

Konsultacinės valandos

  • skirtos konsultuoti mokinius, nesuprantančius ar nesuspėjančius įsisavinti mokomosios medžiagos;
  • tai papildomas laikas, kurį mokytojas gali skirti papildomai medžiagai įsisavinti, pagrindiniai medžiagai gilintis ir pan.

 

Mokytojo vardas, pavardė

Veikla

Konsultacinių valandų

diena (-os)

Konsultacinių valandų laikas

Pamoka

Laikas

Renata Viržintienė

Papildomas ugdymas ,,Motorikos lavinimas“

Trečiadienis

6 pamoka

13:45 - 14:30

Lina Patašienė

Papildomas ugdymas ,,Matematikos konsultacijos 1-2 klasių mokiniams“

Antradienį

6 pamoka

13:45 - 14:30

Alvyda Bernotė

Papildomas ugdymas ,,Matematikos konsultacijos 3-4 klasių mokiniams“

Trečiadienis

6 pamoka

13:45 - 14:30

Asta Šėmaitė

Papildomas ugdymas ,,Gabiųjų ugdymas 1-2 klasės mokiniams“

Trečiadienis

6 pamoka

 13:35 - 14:15

Asta Šėmaitė

Papildomas ugdymas ,,Gabiųjų ugdymas 3-4 klasės mokiniams“

Trečiadienis

2 pamoka

 09:05 - 09:30

Asta Šėmaitė

Lietuvių kalbos konsultacinės valandos

Pirmadienis

1 pamoka

 08:30 - 09:15

Asta Šėmaitė

Lietuvių kalbos konsultacinės valandos

Pirmadienis

3 pamoka

10:40 - 11:25

Audra Uselienė

Papildomas ugdymas ,,Anglų kalba ir aš“

2 klasės mokiniams

Pirmadienis

Po pamokų

14:35 - 15:00

Audra Uselienė

Papildomas ugdymas ,,Anglų kalba ir aš“

3-4 klasės mokiniams

Trečiadienis

0 pamoka

08:00 - 08:25

Kviečiame susipažinti su aktualia informacija:

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų
Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašas
2020-2021 . Priėmimo į mokyklas tvarka
2020 m. Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos patvirtinimo
Pradinių klasių mokytojų konsultacinių valandų grafikas 2019-2020 m.
Vilniaus darželio-mokyklos DAINORĖLIAI bendruomenės dienoraštis
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
Vilniaus darželio-mokyklos „Dainorėliai“ visos dienos mokyklos grupių veiklos modelis 2018-2019 m.
Patarimai pirmokų tėvams pagal ŠMM rekomendacijas

Pradinio ugdymo turinį reglamentuojantys dokumentai:

Pradinio ugdymo bendroji programa (2008 m., 1 priedas)

Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendroji programa (2016 m.)

Žmogaus saugos bendroji programa Priedai

Sveikatos ugdymo bendroji programa Priedai

 

Mūsų uniformos užsakomoshttps://www.uniformusiuvimas.lt/

 

Atnaujinta: 2019-11-06