Priėmimo tvarka

Informuojame, kad prašymus dėl priėmimo į mūsų mokyklą galima teikti nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d. Prašymai bus teikiami/priimami savivaldybės elektroninėje prašymų registravimo sistemoje.


 

Vilniaus darželio-mokyklos ,,Dainorėliai“ 2021/2022 mokslo metų priėmimo į mokyklą komisijos sudėtis:

1. Komisijos pirmininkė, direktorės pavaduotoja ugdymui - Milda Bajevienė ;

2.  Komisijos sekretorė, meninio ugdymo mokytoja -metodininkė- Rasa Sviderskienė ;

3.  Komisijos narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja - Marija Jurskienė;

4.  Komisijos narė, meninio ugdymo mokytoja -metodininkė  - Aušra Simutienė;

5.  Komisijos narė, tėvų atstovė - Giedrė Stašinskienė;

Komisijos posėdžių grafikai:

1. 2021 m. birželio mėn. 07 d. - Pateiktų dokumentų nagrinėjimas. Preliminaraus į pirmą klasę priimamų mokinių sąrašo sudarymas, kvietimų el. sistemoje siuntimas;

2. 2021 m. birželio mėn. 15 d. - Papildomas prašymų nagrinėjimas ir kvietimų el .sistemoje siuntimas (jei yra laisvų vietų);

3. 2021 m. birželio mėn. 22 d - Papildomas prašymų nagrinėjimas ir kvietimų el .sistemoje siuntimas (jei yra laisvų vietų);

4. 2021 m. birželio mėn. 29 d. - Laisvų vietų peržiūrėjimas ir pildomas įtraukimas į preliminarų į pirmą klasę priimamų mokinių sąrašą, kvietimų el sistemoje siuntimas(jei yra laisvų vietų)

Priėmimo komisijos posėdžių vieta: Vilniaus darželio-mokyklos ,,Dainorėliai“ direktorės pavaduotojos ugdymui darbo kabinetas, laikas – 12.00 val.

Informacija teikiama telefonu 852 497572.

Vilniaus darželio-mokyklos ,,Dainorėliai " priėmimo į mokyklą komisijos sudėties ir priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas 2021/2022 mokslo metams
2021- 2022 . Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės mokyklas tvarkos aprašas
2020-2021 . Priėmimo į mokyklas tvarka
VILNIAUS DM _DAINORĖLIAI_ MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS  TARYBOS 2021-02-17 SPRENDIMAS NR. 1-874  ,,Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas -2021 -2022 m. Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas.pdf

Elektroninė registracija į mokyklas vyksta Vilniaus miesto savivaldybės puslapyje - svietimas.vilnius.lt/

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS  TARYBOS 2020-02-12 SPRENDIMAS NR. 1-423   ,,Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo bei Vilnisus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapių 2020-2021 mokslos metams patvirtinimo" :  Tarybos sprendimas 1_423.pdf 

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS : Priėmimo tvarka TS 1_423.pdf

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 6 d.  sprendimu Nr. 1-1950 https://e-seimas.lrs.lt/tvarka

 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIAI patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 6 d.  sprendimu Nr. 1-1951 https://e-seimas.lrs.lt/zemelapiai

 

Atnaujinta: 2021-06-14