Tvarkaraščiai

 

Salės grafikas 

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

08:30 - 09:15

Kūno kultūra      1klasė

08:30 - 09:15

Kūno kultūra  3 klasė    

08:30 - 09:45

Fleita

09:50 - 10:20

Choreografija

,,Drugelio“gr.

08:30 - 09:15

Kūno kultūra 3 klasė

9.30- 10:00

,,Žiogelio“gr. –kūno kultūra

 

09:35 - 10:10

Kūno kultūra 1klasė     

 

09:50- 10:20

Choreografija

,,Varpelio“gr.

 

10:25 - 10:55

Choreografija

,,Saulutės“gr.

 

09:20 - 09:40

Muzika "Varpelio" gr.

 

 

10:05-10:35 Etnokultūra "Drugelio" gr.

 

10:20 - 10:50

Choreografija

,,Žiogelio“gr.

10:25 - 10:55

Choreografija

,,Drugelio“gr.

11:05 - 11:40

Choreografija 1 klasė

 

09:45 - 10:15

Kūno kultūra "Drugelio" gr.

 

 

10:30 - 11:00

Etnokultūra "Saulutės" gr.

 

11:00 - 11:30

Choreografija

,,Saulutės“gr.

11:00 - 11:30

Etnokultūra,,Saulutės“ gr.

 

11:45 - 12:15 Kūno kultūra "Žiogelio" gr.

 

10:20 – 10:50

Muzika

,,Žiogelio“ gr.

11:00 - 11:30

Muzika "Žiogelių" gr.

 

11:30 - 12:10

Choreografija

,,Varpelio“gr.

 

11:40- 12:10 Choreografija "Žiogelių" gr.

 

 

12:30 – 13:15

Choreografija 2 klasė

 

 

11:00 – 11:30 Kūno kultūra "Saulutės" gr.

 

 

12:00-12:25 Kūno kultūra "Saulutės" gr. 

 

 

12:30 - 13:15

Choreografija 4 klasė

 

 

12:30 – 13:15

Choreografija 3 klasė

 

 

13:40 – 15:00

Šokio studija 3-4  klasei

 

 

 11:35 – 12:20

Kūno kultūra  2 klasė

 

 

12:30 - 13:15

Kūno kultūra   4  klasė  

13:35 – 14:10

Šokio studija 1 klasei

 

13:30 – 15:00

Etnokultūros būrelis (kanklės)

15:00 – 16:30

Karate

12:30 – 13:15

Kūno kultūra  4 klasė    

13:30 - 15:00

Etnokultūra 2-4 klasės

14:10 – 15:00

Šokio studija ,2 klasė

15:15-15.45

Kūno kultūa "Varpelio" gr.

16:30 – 18:00

Baletas

 

15:15 – 15:45

Kūno kultūra "Varpelio" gr.

15:00 – 16:00

Karate

 

 

15:50 – 16:20

Muzika "Drugelio" gr.  
 
 

 

.

 

     

 

16:30-18:00

Baletas 

 

 

 

 

 

       
         
PRADINIO UGDYMO PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

                   Pirmos klasės pamokų trukmė ir laikas

              Antros  - ketvirtos klasės pamokų trukmė ir laikas 

             Pirma - 08:30 - 09:05

            Antra - 09:35 - 10:10

            Trečia - 10:20 - 10:55

              Ketvirta - 11:05 - 11:40

            Penkta - 11:50 - 12:25

 

        Pirma  - 08:30 - 09:15

      Antra - 09:45 - 10:30

        Trečia  - 10:40 - 11:25

         Ketvirta - 11:35 - 12:20

       Penkta -12:30 - 13:15

 

 

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

 1 klasė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Matematika       

2. Kūno kultūra

3. Lietuvių kalba

4. Lietuvių kalba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lietuvių kalba

2. Kūno kultūra

3. Lietuvių kalba

4. Matematika 

5. Muzika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lietuvių kalba 

2. Dorinis ugdymas (tikyba/etika)

3. Matematika 

4. Pasaulio pažinimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lietuvių kalba

2. Matematika

3. Dailė ir technologijos

4. Dailė ir technologijos

5. Choreografija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Kūno kultūra/ specialistas J.  Janušonis

2. Lietuvių k.

3. Pasaulio pažinimas

4. Muzika

5. Klasės valandėlė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 klasė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lietuvių kalba 

2. Matematika

3. Baseinas

4. Baseinas

5. Lietuvių kalba 

6. Anglų k. 1 gr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Matematika 

2. Matematika

3. Lietuvių kalba

4. Lietuvių kalba

5. Choreografija

6. Anglų kalba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lietuvių kalba

2. Anglų kalba 1 gr./Etika

3. Anglų kakba 2 gr./Tikyba

4. Matematika

5. Klasės valandėlė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lietuvių kalba    

2. Lietuvių kalba

3. Matematika

4. Pasaulio pažinimas

5. Muzika/solfedis

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. Muzika

2. Pasaulio pažinimas

3. Dailė ir technologijos

4. Dailė ir technologijos

5. Kūno kultūra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 klasė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kūno kultūra/Justo 

2. Anglų k. 1 gr.

3. Anglų k. 2 gr.

4. Matematika  

5. Lietuvių k.

6. Klasės valandėlė

 

 

 

 

 

 

1. Matematika

2. Lietuvių kalba

3. Lietuvių kalba

4. Pasaulio pažinimas

5. Pasaulio pažinimas

 

 

 

 

 

 

 

1. Dorinis ugdymas (Tikyba/etika)

2. Lietuvių kalba

3. Lietuvių kalba   

4. Anglų k. 1 gr. /Matematika 

5. Anglų k. 2 gr. /Matematika

 

 

 

 

 

 

 

1. Lietuvių kalba

2. Lietuvių kalba

3. Muzika

4. Muzika/solfedis

5. Choreografija

 

 

 

 

 

 

 

1. Matematika

2. Kūno kultūra

3. Kūno kultūra

4. Dailė ir technologijos

5. Dailė ir technologijos

 

 

 

 

 

 

 

4 klasė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lietuvių kalba

2. Lietuvių kalba

3. Matematika

4. Anglų k.1 gr.

5. Anglų k.2 gr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kūno kultūra

2. Pasaulio pažinimas

3. Lietuvių kalba

4. Dailė ir technologijos

5. Dailė ir technologijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Matematika

2.  Matematika

3. Muzika

4. Dorinis ugdymas (tikyba/etika)

5. Choreografija

6. Anglų kalba 1 gr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kūno kultūra

2. Lietuvių kalba

3. Lietuvių kalba

4. Matematika

5. Pasaulio pažinimas

6. Anglų k. 2 gr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lietuvių kalba

2. Lietuvių kalba

3. Matematika

4. Kūno kultūra/ specialistas J. Janušonis

5. Muzika/Solfedžio