Vertybės

VERTYBĖS

  • Atsakomybė
  • Kūrybiškumas
  • Atvirumas kaitai
  • Tradicijų puoselėjimas.

Ugdymo esmė – padėti vaikui išmokti mokytis, įtraukiant į patirtinį ugdymo procesą bendruomenę, suteikiant ugdytiniams pasirinkimų ir savo situacijos sprendimo galimybių, siekiant individualios pažangos. Mokyklos bendruomenė siekia teikti  kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą, integruojant formalaus ir   neformalaus ugdymo(si) veiklas. Gyvenimas mokykloje prasmingas ir malonus kiekvienam, veiklose visi gerbiami ir  priimami.