Ikimokyklinis ugdymas

Informuojame, kad mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas kvitai yra pateikiami el. svetainėje: 

Nurodytoje svetainėje reikia prisijungti prie darželių informacinės sistemos “Mano darželis”. Tėvai, turintys paskyras, gali prisijungti ir matyti kvitus. Tėvai, kurie neturi susikūrę paskyrų, kvitus gali matyti prisijungę per elektroninius valdžios vartus: 

Dienos ritmas ir darbo laikas

Vilniaus darželio – mokyklos ,,Dainorėliai“ darbo laikas: 7.00 – 18.15 val.

IKIMOKYKLINIŲ GRUPIŲ DIENOS RITMAS

 •   7.00 –   8.30      Vaikų priėmimas, individuali veikla, grupiniai žaidimai.
 •   8.30 –   9.00      Rytinė mankšta.
 •   9.00 –   9.30      Pusryčiai.
 •   9.30 – 11.00      Ryto ratas. Integruota ugdomoji veikla.
 • 11.00 – 11.15      Priešpiečiai.
 • 11.15 – 12.30      Žaidimai lauke.
 • 12.30 – 13.00      Pasiruošimas pietums, pietūs.
 • 13.30 – 15.00      Poilsio ir ramybės laikas.
 • 15.00 – 15.30      Kėlimasis. Savitvarka.
 • 15.30 – 16.00      Vakarienė.
 • 16.00 – 18.00      Laisvi vaikų žaidimai lauke, grupėje,  papildomas ugdymas, pokalbiai su tėvais.                                      

Ikimokyklinio ugdymo tikslas – padėti vaikams išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais žmonėmis ir bendraamžiais pradmenis, pažinti savo šalį, pradėti mokytis kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis. 

Dirbdami pagal atnaujintą mūsų, Vilniaus darželio-mokyklos „Dainorėliai“, Ikimokyklinio ugdymo programą, remiamės:

    1.Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu – tai gairės, padedančios pedagogams, tėvams, švietimo pagalbos specialistams, kitiems ugdytojams ir vadovams suprasti, ko gali pasiekti vaikai nuo gimimo iki šešerių metų, bei susitarti dėl vaikų ugdymo tikslų, uždavinių, numatyti ugdymosi rezultatus.

   2.Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis – jų paskirtis pristatyti Pasiekimų aprašą, atskleisti, kaip juo vadovaujantis patikslinti vaikų ugdymosi rezultatus įstaigų ikimokyklinio ugdymo programose; kaip pažinti vaiką, atpažinti jo pasiekimus ir apmąstyti ikimokykliniais metais daromą pažangą; kaip, įvertinus jau įgytus vaiko gebėjimus bei tolesnio ugdymo gaires, numatyti artimiausius jo ugdymosi rezultatus.

Mūsų įstaigoje veikia 4 ikimokyklinio ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės.

Viena diena darželyje kainuoja – 2,07 Eur, lopšelyje – 1,81 Eur. ir 0,72 Eur - ugdymo reikmėms. Mokestis už darželį mokamas iki 25 mėnesio dienos: kvitą ar patvirtinimą (jei mokate internetu) atneškite grupės pedagogui.

 

 

 

Priešmokyklinių grupių dienos ritmas 2017-2018 m.
Ikimokyklinių grupių dienos ritmas 2017-2018 m.
Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas 2017 m.
Mokesčio už vaiko išlaikymą panaudojimo PRIEDAS 2017 m.

Naudingos nuorodos tėvams:

„Jūsų vaikas – ikimokyklinukas“

„Antroji kalba ankstyvajame amžiuje“

Atnaujinta: 2018-09-04