Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai

Violeta Šanteriova - aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja, mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija,švietimo vadybos magistrantė, „Saulutės“  ugdymo grupė;

Dalia Butkienė - aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja, vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija, švietimo vadybos mokslų magistrė,

Siekianti mokytojo-metodininko kv.kategorijos. „Žiogelio“ ugdymo grupė;

Dariana Taciak - aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja, vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija, magistrė, ,,Pumpurėlių“  ir „Debesėlių“ ugdymo grupė;

Karolina Kudriavcevaitė - aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja,švietimo vadybos magistrė, siekianti vyr.mokytojo kvalifikacinės kategorijos, „Saulutės“ ugdymo grupė;

Dalė Klokova -aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja, vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija, „Pumpurėlių“ ir „Debesėlių“ ugdymo grupė.

Liudvika  Urbanovič – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio, meninio ugdymo vyresniojo mokytoja kvalifikacinė kategorija, „Pumpurėlių“ ugdymo grupė;

Kristina Draugelytė - aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja, vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija, „Varpelio“ ugdymo grupė;

Marija Jurskienė - aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja, vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija, „Drugelių“ ir „Varpelio“ ugdymo grupės;

Diana Danilėvič -   aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bei psichologo asistento, psichologijos mokytojos kvalifikacijos kategorija, „Žiogelio“  ugdymo grupė;

Andrius Rasiulis - aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio, meninio ugdymo vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija, „Drugelių“ ugdymo grupė;

 

Dariana Taciak ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja

  Visuomet maniau, kad turėti galimybę ugdyti ateinančias kartas - nepaprastai atsakingas ir kūrybingas darbas. Tuo vadovaujuosi ir savo kasdenybėje modeliuodama ugdomąjį procesą. Studijų metų pabaigoje vykusi praktika suteikė įkvėpimo ir stiprų postūmį pedagoginio darbo link. Dainorėlių d-m mano gyvenime tapo ne tik darbo vieta, bet ir saviugdos bei savišvietos centru. Man pedagogika – tai artimas bendravimas su vaikais, galimybė kurti ir suteikti prasmingų žinių. Sykiu su kolegėmis puoselėjame Lietuvos etnokultūrą, meninį ugdymą, gebėjimų bei kompetencijų stiprinimą per naratyvinį žaidimą, edukacinius projektus, tradicijų pajautimą bei išgyvenimą (Rėdos ratas), edukacinius užsiėmimus Mažvydo bibliotekoje, Kasiulio muziejuje ir t.t. Ugdymas vyksta pasitelkiant įvairius prieinamus šaltinius: IT, muziejus, bibliotekas, knygas, parodas, darželio vaidinimus, koncertus, edukacijas, bendradarbiavimą su teatro edukatore ir manau, kad tik įvairiapusis, kokybiškas potyris gali ugdyti harmoningai.

  Vaikai darželyje turi progą kurti, patirti bei eksperimentuoti, įgyti, gilinti bei tobulinti bendravimo, bendradarbiavimo, savitvarkos, skaičiavimo, matavimo, piešimo ir t.t. įgūdžių pagrindus. Akcentuojamas valios, drąsos, atkaklumo ugdymas, kuris leistų drąsiai žengti į mokyklą, formuotų teigiamą savivaizdį. Stiprinamas pasitikėjimo ir tikėjimo savimi jausmas (savalaikis grįžtamasis ryšys). Labai svarus ir svarbus vaiko pagrindinių ugdytojų tėvų nusiteikimas bendradarbiauti ir bendrauti vaiko pažangos labui.

Dalė Klokova ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja

   Mokytojos darbo ilgametė patirtis leidžia man vaikams kūrybingai organizuoti ugdomąjį procesą, o čia esanti geranoriška, pasitikėjimu ir lygiateisiškumu grįsta atmosfera skatina tobulėti ir eiti pirmyn. Džiaugiuosi galimybe ugdyti, kurti, džiaugtis bei vaikus ne tik supažindinti su žiniomis, bet ir leisti jiems jas pajausti bei išgyventi. Mano tikslas – vaikai atskleide savo prigimtinius gebėjimus, įvairiapusiškai sustiprėję ir pasiruošę žengti į mokyklą. Grupėje gyvename prasminga gyvenimą: susipažįstame su raidėmis, skaičiais, žemėlapiu, eksperimentuojame, vaidiname, tapome, dainuojame, šokame, mokomės gerbti save ir šalia esančius draugus. Puoselėjame ir analizuojame Zipio programą, klausomės terapinių pasakų, diskutuojame ir aptariame savo potyrius. Debesėlių gr. ugdyme naudojami įrankiai: OPA PA pratybų sąsiuviniai, ryto ratas, diskusijos/aptarimai, grupėje esančios priemonės tokios kaip žemėlapiai, projektorius, IT, sukauptos gamtinės medžiagos, Zipio programa, darželyje vykstančios estafetės, gimnastika, vaidinimai, improvizacijos, šokiai, koncertai, parodos ir t.t. Svarbus ir neatsiejamas nuo vaiko sėkmingo ugdymo(si) yra nuoseklus tėvų-mokytojų bendradarbiavimas, grįžtamasis ryšys. Visada džiaugiuosi konstrūktyviu tėvų bendradarbiavimu vaikų labui. Man artima iškilios pedagogės Meilės Lukšienės mintis, kad “švietimas yra tautos kultūros dalis”.

Karolina Kudriavcevaitė ikimokyklino /priešmokyklinio ugdymo mokytoja 

    Mokytoja baigusi pradinio ugdymo pedagogikos ir ikimokyklinio ugdymo bakalauro bei edukologijos (specializacija – švietimo vadyba) magistro studijas. Anot mokytojos: ,,darbas man sudaro galimybę realizuoti save, skatina nuolat tobulėti dėl patrauklesnio ir efektyvesnio vaikų ugdymo(si). Ugdant vaikus prioritetą teikiu savarankiškumo ugdymui. Siekiu ugdyti kūrybišką asmenybę, nes tikiu, kad ši savybė yra reikalinga visose gyvenimo srityse. Esu įsitikinusi, kad siekiant užtikrinti kokybišką ugdymąsi itin svarbus komponentas taip pat yra mokytojo bei vaiko, tėvų, kolegų tarpusavio santykis. Kuo santykis yra stipresnis, tuo geresni ugdymosi rezultatai".

Kristina Draugelytė Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja 

   "Nuo pat vaikystės žavėjausi vaikais. Jie yra tikrų emocijų, nuoširdumo ir tiesos junginys. Aplink save siekiu sukurti tokią erdvę, kurioje vaikai jaustųsi kaip namuose.  Leisdama laiką su jais, jaučiu, kaip ir pati kiekvieną dieną galiu tobulėti ir sužinoti kažką naujo apie save ir pasaulį. Džiaugiuosi galėdama prisidėti prie vaikų ugdymo ir prie ateities kartos išsilavinimo.

    Mano tikslas - ugdyti doras, kūrybingas ir atsakingas asmenybes."

Liudvika Urbanovič meninio ugdymo bei ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja

    Menas ir kūryba neatsiejama mano gyvenimo dalis ir šia patirtimi man labai įdomu bei prasminga dalintis, o taip pat gilintis, kokiu būdu ją perteikti besiformuojančiai asmenybei. Per rėdos ratą, menus, muzikos prizme integruoju visų sričių pagrindus. Taip vaikai auga apsupti integruotų kasdenybėje Lietuvos tradicijų ir šiuolaikiškumo samplaikos, kurios būtinos mažųjų kompetencijoms įgyti, stiprinti. Kad ugdymas būtų įvairus, įdomus bei prasmingas taipogi kasdieniame darbe naudoju muzikos terapijos, etnokultūros elementus. Kuomet tai yra saugu, visada nepraleidžiu progos sykiu su vaikais sudalyvauti Mažvydo bibliotekos, Kasiulio muziejaus edukacinėse programuose, organizuoju išvykas. Visada džiaugiuosi gražiai besiskleidžiančia asmenybe, padedu vaikams atskleisti ir puoselėti geriausias jų savybes. Tam pasiekti naudojami įvairūs darbeliai, aptarimai, diskusijos, parodos, naratyviniai žaidimai, vaidinimai, šokiai, muzikos instrumentai, ritmavimas, tapyba, piešimas, gamtos pažinimas per jos pokyčių stebėjimą, bei patyrimą: gėlių sodinimą, prieskonių sėjimą, auginimą, bei derliaus pvz. krapų, svogūnėlių ragavimą. Vaikai yra įtraukiami į grupės, salės puošimo procesą koncertui, vaidinimui, šventėms.

   Stengiuosi, kad grupės aplinka praturtintų, džiugintų ir ugdytų, o bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais būtų grįstas pagarba ir pasitikėjimu. Vertybės, kuriomis aš vadovaujuosi – žmogiškumas, sąmoningumas, draugystė, drąsa, empatija, bendradarbiavimas, bendruomeniškumas ir pasaulietiškumas. Džiaugiuosi galėdama dalyvauti vaiko augimo, formavimosi ir tobulėjimo procese. Visuomet pritaikau prasmingas, naujausias edukologijos idėjas.

 

 

 

Informuojame, kad mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas kvitai yra pateikiami el. svetainėje: 

Nurodytoje svetainėje reikia prisijungti prie darželių informacinės sistemos “Mano darželis”. Tėvai, turintys paskyras, gali prisijungti ir matyti kvitus. Tėvai, kurie neturi susikūrę paskyrų, kvitus gali matyti prisijungę per elektroninius valdžios vartus: 

Dienos ritmas ir darbo laikas

Vilniaus darželio – mokyklos ,,Dainorėliai“ darbo laikas: 7.00 – 18.15
 

IKIMOKYKLINĖS/PRIEŠMOKYKLINĖS  GRUPĖS VAIKŲ DIENOS RITMAS


  7.00 –   8.30      Vaikų priėmimas, individuali veikla, grupiniai žaidimai.
  8.00 –   8.30      Rytinė mankšta.
  9.00 –   9.30      Pusryčiai.
  9.30 – 11.00      Ryto ratas. Integruota ugdomoji veikla.
10.30 – 10.45      Priešpiečiai
11.15 – 12.30      Žaidimai lauke.
12.30 – 13.00      Pasiruošimas pietums, pietūs

13.30 – 15.00      Poilsio ir ramybės laikas.
15.00 – 15.30      Kėlimasis. Savitvarka.

15.30 – 16.00      Pavakariai

16.00 – 18.00      Laisvi vaikų žaidimai lauke, grupėje,  papildomas ugdymas,

                            pokalbiai su tėvais.                                       
 

Ikimokyklinio ugdymo tikslas – padėti vaikams išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais žmonėmis ir bendraamžiais pradmenis, pažinti savo šalį, pradėti mokytis kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis. 

Dirbdami pagal atnaujintą mūsų, Vilniaus darželio-mokyklos „Dainorėliai“, Ikimokyklinio ugdymo programą, remiamės:

    1.Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu – tai gairės, padedančios pedagogams, tėvams, švietimo pagalbos specialistams, kitiems ugdytojams ir vadovams suprasti, ko gali pasiekti vaikai nuo gimimo iki šešerių metų, bei susitarti dėl vaikų ugdymo tikslų, uždavinių, numatyti ugdymosi rezultatus.

   2.Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis – jų paskirtis pristatyti Pasiekimų aprašą, atskleisti, kaip juo vadovaujantis patikslinti vaikų ugdymosi rezultatus įstaigų ikimokyklinio ugdymo programose; kaip pažinti vaiką, atpažinti jo pasiekimus ir apmąstyti ikimokykliniais metais daromą pažangą; kaip, įvertinus jau įgytus vaiko gebėjimus bei tolesnio ugdymo gaires, numatyti artimiausius jo ugdymosi rezultatus.

Mūsų įstaigoje veikia 4 ikimokyklinio ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės.

Viena diena darželyje kainuoja – 2,50 Eur,  Priešmokyklinėje grupėje : Pusryčių kaina- 0,75 Eur, pietų kaina - 1,54 Eur, pavakarių kaina - 0,62 Eur. Kai vaikas yra ugdomas ikimokyklinėje ar priešmokyklinėje grupėje ne ilgiau kaip 4 val. per dieną kaina -1,90 Eur .

1,00. Eur mokestis  - ugdymo reikmėms. 0,50 Eur mokestis - ugdymo reikmėms taikomas soc. pašalpą gaunančioms šeimoms ir vaikams, lankantiems darželį iki 4 val per dieną.

Mokestis už darželį mokamas iki 25 mėnesio dienos: kvitą ar patvirtinimą (jei mokate internetu) atneškite grupės pedagogui.

 

 

 

Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas
Ikimokyklinio ,priešmokyklinio ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu aprašas
Sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų
Dėl tarybos 2019-12-04 sprendimo nr. 1-305 pakeitimo
Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas
Neformaliojo meninio ugdymo programa
Patvirtinta Vilniaus darželio -mokyklos ,,Dainorėliai" Ikimokyklinio ugdymo programa
Ikimokyklinių/priešmokyklinių vaikų grupių dienos ritmas ir laikas 2019-2020 m
Mokesčio už vaiko ugdymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, panaudojimo PRIEDAS 2017 m.

Naudingos nuorodos tėvams:

„Jūsų vaikas – ikimokyklinukas“

„Antroji kalba ankstyvajame amžiuje“

Atnaujinta: 2021-07-27