Projektinė veikla

Projektas ,,Augalai mūsų kieme"

PROJEKTAS „AUGALAI MANO MOKYKLOS KIEME“ TIKSLAS IR UŽDAVINIAI Tikslas - plėtoti mokinių informacinių komunikacinių technologijų panaudojimo ugdymo procese gebėjimus kuriant grožinį tekstą su aprašymo elementais. Uždaviniai: padėti skleistis mokinių kūrybiniams gebėjimams; tikslingai naudoti informacines komunikacines technologijas mokymuisi; skatinti pastebėti medžius, augančius artimiausioje aplinkoje; ugdyti mokinių supratimą apie juos supančios aplinkos grožį, teikiamą naudą. Mokyklos kieme augančius augalus pažymėti kortelėmis, kad visi galėtų sužinoti, kokie augalai auga mūsų kieme.
:projektai_related_label


Projektas ,,Mokausi iš kino" vaikams siūlo pasižiūrėti filmus, skirtus įvairaus amžiaus moksleiviams. Šiuose filmuose nagrinėjamos skirtingo amžiaus vaikams ir jaunimui aktualios temos; mok...
Vilniaus dm ,,Dainorėliai“ ,,Drugelio‘, ,,Žiogelio“, ir ,,Saulutės“ grupių vaikai dalyvaus tarptautiniame projekte ,,Kubuš“, gamtos mylėtojų klubas. Kurio vykdymo planas bus integruot...
Ketvirtokai ir priešmokyklinio ugdymo vaikai dalyvauja projekte ,,Komandinis ir patirtinis ugdymas“ . Mokytoja Renata Viržintienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Kristina Draugelytė.
Projektą ,,Tėvai - vaikams" vykdo ir darželis, ir mokykla. Šiandieną darželio ,,Saulutės" gr. vaikams Mariaus mama Rita pasakojo apie kelionę į Ameriką. Auklėtoja Genovaitė Laurenčikait
,,Žiogelio" grupė dalyvavo projekte ,,Lino kelias". Vyr.auklėtoja Vilija Talačkienė, vyr.auklėtoja Dalia Butkienė.