Mokslo metų trukmė

 

VILNIAUS  DARŽELIS – MOKYKLA ,,DAINORĖLIAI“

2020-2021 mokslo metai

Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai(ugymo(si) trukmė – 175 dienos:

KLASĖ

UGDYMO PROCESO PABAIGA

1 – 4

2021 – 06 - 08

Priešmokyklinio ugdymo ir pradinio ugdymo mokiniams skiriamos atostogos tokia tvarka:

Atostogos 1 – 4 klasės

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2020 – 10 - 26

2020 – 10 - 30

Žiemos (Kalėdų)

2020 – 12 - 23

2021 – 01 - 05

Pavasario (Velykų)

2021 – 04 - 06

2021 – 04 - 09

Vasaros

2021 – 06 - 09

2021 – 08 - 31

Priešmokyklinio ugdymo , 1 – 4  klasių mokiniams skiriamos papildomos atostogos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Žiemos

2021 – 02 -  15

2021 – 02 - 19

 

 

 
Atnaujinta: 2020-10-12