Mokslo metų trukmė

VILNIAUS  DARŽELIS – MOKYKLA ,,DAINORĖLIAI“

2022-2023 mokslo metai

 

1.Ugdymo organizavimas 2022–2023 mokslo metais:

1.1.Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d.;

1.2. Ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175.

Klasė

Ugdymo proceso pradžia

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė dienomis

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

1-4 klasės

2022-09-01

2023-06-08

175

35

 
1.3. Skiriamos atostogos:
 

 Rudens atostogos

2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.

 Žiemos (Kalėdų) atostogos

2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.

 Žiemos atostogos

2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.

   Pavasario (Velykų) atostogos

2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.

   Vasaros

2023 m. birželio 9 d. – rugpjūčio 31 d.

1.4. Ugdymo procesas organizuojamas pusmečiais:

Pusmečiai

Pusmečio pradžia

Pusmečio pabaiga

I pusmetis

2022-09-01

2023-01-27

II pusmetis

2023-01-30

2023-06-08

 

 

 

 
Atnaujinta: 2022-09-06