Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo programa yra pirmoji formalaus švietimo programa, vykdoma pagal 4 metų (1–4 klasių) pradinio ugdymo programą, kurią baigus įgyjamas pradinis išsilavinimas.

Jos tikslas – suteikti mokiniui dorinės ir socialinės, kultūrinės brandos pradmenis, išugdyti elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti sėkmingai mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Darželyje-mokykloje "Dainorėliai" dirbama pagal visos dienos mokyklos veiklos modelį. 

 

PRADINIŲ  KLASIŲ MOKYTOJŲ KONSULTACINIŲ VALANDŲ GRAFIKAS

Konsultacinės valandos

  • skirtos konsultuoti mokinius, nesuprantančius ar nesuspėjančius įsisavinti mokomosios medžiagos;
  • tai papildomas laikas, kurį mokytojas gali skirti papildomai medžiagai įsisavinti, pagrindiniai medžiagai gilintis ir pan.

 

Mokytojo vardas, pavardė

Veikla

Konsultacinių valandų

diena (-os)

Konsultacinių valandų laikas

Pamoka

Laikas

Renata Viržintienė

Papildomas ugdymas ,,Motorikos lavinimas“

Ketvirtadienis 

6 pamoka

14:40- 15:25

Lina Patašienė

Papildomas ugdymas ,,Matematikos labirintai"

 

Trečiadienis  3 pamoka  10:40 - 11 :25

Lina Patašienė

Papildomas ugdymas ,,Lietuvių kalbos konsultacijos"

Trečiadienis

4 pamoka

11:35 - 12:20

Alvyda Bernotė

Papildomas ugdymas ,,Matematikos labirintai“

Pirmadienis 

6 pamoka

13:45 - 14:30

Alvyda Bernotė  ,,Matematikos konsultacijos " 4 klasės mokiniams  Penktadienis  4 pamoka 11:35 - 12:20
Alvyda Bernotė 

Lietuvių kalbos konsultacinės valandos 

Trečiadienis  1 pamoka  08:30 - 09:15
Alvyda Bernotė 

Lietuvių kalbos konsultacinės valandos 

Trečiadienis  2 pamoka  09:45 - 10:30

Asta Šėmaitė

Papildomas ugdymas ,,Gabiųjų ugdymas 1 klasės mokiniams“

Trečiadienis

5 pamoka

 12:35 - 13:05

Asta Šėmaitė

Papildomas ugdymas ,,Gabiųjų ugdymas " 3-4 klasės mokiniams“

Trečiadienis

6 pamoka

13:35 - 14:15

Audra Uselienė

Papildomas ugdymas ,,Anglų kalba ir aš“

2 klasės mokiniams

Antradienis 

Po pamokų

14:00 - 14:45

Audra Uselienė

Papildomas ugdymas ,,Anglų kalba ir aš“

3-4 klasės mokiniams

Antradienis 

Po  pamokų

14:45  - 15:30

Kviečiame susipažinti su aktualia informacija:

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų
Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašas
2020-2021 . Priėmimo į mokyklas tvarka
2020 m. Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos patvirtinimo
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
Vilniaus darželio-mokyklos „Dainorėliai“ visos dienos mokyklos grupių veiklos modelis 2018-2019 m.
Patarimai pirmokų tėvams pagal ŠMM rekomendacijas

Pradinio ugdymo turinį reglamentuojantys dokumentai:

Pradinio ugdymo bendroji programa (2008 m., 1 priedas)

Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendroji programa (2016 m.)

Žmogaus saugos bendroji programa Priedai

Sveikatos ugdymo bendroji programa Priedai

 

Mūsų uniformos užsakomoshttps://www.uniformusiuvimas.lt/

 

Atnaujinta: 2020-10-12