Pedagogai

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai

Dalia Butkienė - aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja, vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija, švietimo vadybos mokslų magistrė,

Siekianti mokytojo-metodininko kv.kategorijos. „Žiogelio“ ugdymo grupė;

Dariana Taciak - aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja, vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija, magistrė, ,,Pumpurėlių“  ir „Debesėlių“ ugdymo grupė;

Karolina Kudriavcevaitė - aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja, švietimo vadybos magistrė, vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija, „Saulutės“ ugdymo grupė;

Liudvika  Urbanovič – aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio, meninio ugdymo vyresniojo mokytoja kvalifikacinė kategorija, „Pumpurėlių“ ugdymo grupė;

Kristina Draugelytė - aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja, vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija, „Varpelio“ ugdymo grupė;

Marija Jurskienė - aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja, vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija, „Drugelių“ ir „Varpelio“ ugdymo grupės;

Andrius Rasiulis - aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio, meninio ugdymo vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija, „Drugelių“ ugdymo grupė;

Edita Rusakova-Šlepikienė - aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja, vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija, edukologijos magistrė, „Saulutės“ ugdymo grupė

 

Dariana Taciak ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja

  Visuomet maniau, kad turėti galimybę ugdyti ateinančias kartas - nepaprastai atsakingas ir kūrybingas darbas. Tuo vadovaujuosi ir savo kasdenybėje modeliuodama ugdomąjį procesą. Studijų metų pabaigoje vykusi praktika suteikė įkvėpimo ir stiprų postūmį pedagoginio darbo link. Dainorėlių d-m mano gyvenime tapo ne tik darbo vieta, bet ir saviugdos bei savišvietos centru. Man pedagogika – tai artimas bendravimas su vaikais, galimybė kurti ir suteikti prasmingų žinių. Sykiu su kolegėmis puoselėjame Lietuvos etnokultūrą, meninį ugdymą, gebėjimų bei kompetencijų stiprinimą per naratyvinį žaidimą, edukacinius projektus, tradicijų pajautimą bei išgyvenimą (Rėdos ratas), edukacinius užsiėmimus Mažvydo bibliotekoje, Kasiulio muziejuje ir t.t. Ugdymas vyksta pasitelkiant įvairius prieinamus šaltinius: IT, muziejus, bibliotekas, knygas, parodas, darželio vaidinimus, koncertus, edukacijas, bendradarbiavimą su teatro edukatore ir manau, kad tik įvairiapusis, kokybiškas potyris gali ugdyti harmoningai.

  Vaikai darželyje turi progą kurti, patirti bei eksperimentuoti, įgyti, gilinti bei tobulinti bendravimo, bendradarbiavimo, savitvarkos, skaičiavimo, matavimo, piešimo ir t.t. įgūdžių pagrindus. Akcentuojamas valios, drąsos, atkaklumo ugdymas, kuris leistų drąsiai žengti į mokyklą, formuotų teigiamą savivaizdį. Stiprinamas pasitikėjimo ir tikėjimo savimi jausmas (savalaikis grįžtamasis ryšys). Labai svarus ir svarbus vaiko pagrindinių ugdytojų tėvų nusiteikimas bendradarbiauti ir bendrauti vaiko pažangos labui.

Karolina Kudriavcevaitė ikimokyklino /priešmokyklinio ugdymo mokytoja 

    Mokytoja baigusi pradinio ugdymo pedagogikos ir ikimokyklinio ugdymo bakalauro bei edukologijos (specializacija – švietimo vadyba) magistro studijas. Anot mokytojos: ,,darbas man sudaro galimybę realizuoti save, skatina nuolat tobulėti dėl patrauklesnio ir efektyvesnio vaikų ugdymo(si). Ugdant vaikus prioritetą teikiu savarankiškumo ugdymui. Siekiu ugdyti kūrybišką asmenybę, nes tikiu, kad ši savybė yra reikalinga visose gyvenimo srityse. Esu įsitikinusi, kad siekiant užtikrinti kokybišką ugdymąsi itin svarbus komponentas taip pat yra mokytojo bei vaiko, tėvų, kolegų tarpusavio santykis. Kuo santykis yra stipresnis, tuo geresni ugdymosi rezultatai".

Kristina Draugelytė Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja 

   "Nuo pat vaikystės žavėjausi vaikais. Jie yra tikrų emocijų, nuoširdumo ir tiesos junginys. Aplink save siekiu sukurti tokią erdvę, kurioje vaikai jaustųsi kaip namuose.  Leisdama laiką su jais, jaučiu, kaip ir pati kiekvieną dieną galiu tobulėti ir sužinoti kažką naujo apie save ir pasaulį. Džiaugiuosi galėdama prisidėti prie vaikų ugdymo ir prie ateities kartos išsilavinimo.

    Mano tikslas - ugdyti doras, kūrybingas ir atsakingas asmenybes."

Liudvika Urbanovič meninio ugdymo bei ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja

    Menas ir kūryba neatsiejama mano gyvenimo dalis ir šia patirtimi man labai įdomu bei prasminga dalintis, o taip pat gilintis, kokiu būdu ją perteikti besiformuojančiai asmenybei. Per rėdos ratą, menus, muzikos prizme integruoju visų sričių pagrindus. Taip vaikai auga apsupti integruotų kasdenybėje Lietuvos tradicijų ir šiuolaikiškumo samplaikos, kurios būtinos mažųjų kompetencijoms įgyti, stiprinti. Kad ugdymas būtų įvairus, įdomus bei prasmingas taipogi kasdieniame darbe naudoju muzikos terapijos, etnokultūros elementus. Kuomet tai yra saugu, visada nepraleidžiu progos sykiu su vaikais sudalyvauti Mažvydo bibliotekos, Kasiulio muziejaus edukacinėse programuose, organizuoju išvykas. Visada džiaugiuosi gražiai besiskleidžiančia asmenybe, padedu vaikams atskleisti ir puoselėti geriausias jų savybes. Tam pasiekti naudojami įvairūs darbeliai, aptarimai, diskusijos, parodos, naratyviniai žaidimai, vaidinimai, šokiai, muzikos instrumentai, ritmavimas, tapyba, piešimas, gamtos pažinimas per jos pokyčių stebėjimą, bei patyrimą: gėlių sodinimą, prieskonių sėjimą, auginimą, bei derliaus pvz. krapų, svogūnėlių ragavimą. Vaikai yra įtraukiami į grupės, salės puošimo procesą koncertui, vaidinimui, šventėms.

   Stengiuosi, kad grupės aplinka praturtintų, džiugintų ir ugdytų, o bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais būtų grįstas pagarba ir pasitikėjimu. Vertybės, kuriomis aš vadovaujuosi – žmogiškumas, sąmoningumas, draugystė, drąsa, empatija, bendradarbiavimas, bendruomeniškumas ir pasaulietiškumas. Džiaugiuosi galėdama dalyvauti vaiko augimo, formavimosi ir tobulėjimo procese. Visuomet pritaikau prasmingas, naujausias edukologijos idėjas.

 

 

 

Atnaujinta: 2023-11-13