Specialistai

SVEIKATOS STIPRINIMO IR ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTAI

1.     

Vera Kartašova

Dietistė 

rastine@dainoreliu.vilnius.lm.lt

2.     

Daiva Margarita Kardaitė

Logopedė

rastine@dainoreliu.vilnius.lm.lt
3.  Alvydas Pranaitis  Logopedas  rastine@dainoreliu.vilnius.lm.lt
4.  Vilma Jasudėnaitė  Specialusis pedagogas 

rastine@dianoreliu.vilnius.lm.lt

5.  Justinas Janušonis  Fizinio lavinimo specialistas  rastine@dainoreliu.vilnius.lm.lt
6. Urtė Kairytė Visuomenės sveikatos specialistė urte.kairyte@vvsb.lt

 

Atnaujinta: 2023-08-22