Darbo užmokestis

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis(paskirtasis) darbo užmokestis per 2022 metus

Pareigybès pavadinimas

2021 m.

2022 m. 

Suma, Eur

Darbuotojų skaičius

Suma, Eur

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

562

2

756

Dietistas 

*

1

*

IT specialistas

*

1

*

Indų plovėjas

642

2

639

Kiemsargis

*

1

*

Pastatų priežiūros specialistas

783

2

896

Raštinės vadovas

*

1

*

Sandėlininkas

394

2

448

Sargas

642

4

730

Sekretorius

*

1

*

Skalbinių prižiūrėtojas

161

2

183

Valytojas

241

3

243

Virėjas

887

4

1108

Direktorius

*

1

*

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

*

1

*

Bibliotekininkas

221

3

243

Neformaliojo ugdymo pedagogas (fiziniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams)

*

1

*

Logopedas

1236

2

1571

Meninio ugdymo pedagogas

839

12

959

Mokytojas

1348

9

1285

Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą

1367

14

1502

Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą

1236

7

1722

Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padejėja

805

6

990

   Mokytojo padėjėjas  276 6 296

Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio/prieśmokyklinio ugdymo programą, padėjėja (spec. poreikių vaikams)

198

3

296

Psichologo asistentas * 1 *
Socialinis pedagogas  * 1 *

Specialusis pedagogas

*

1

*

                VDM pedagogas 

432

12

405

Atnaujinta: 2023-03-07