Darbo užmokestis

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis(paskirtasis) darbo užmokestis per 2021 m. II ketvirtį 

Pareigybès pavadinimas

2020 m.

2021 m. II ketv.

Suma, Eur

Darbuotojų skaičius

Suma, Eur

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

545

2

563

Dietistas 

*

1

*

IT specialistas

*

1

*

Indų plovėjas

*

1

*

Kiemsargis

*

1

*

Pastatų priežiūros specialistas

600

2

784

Raštinės vadovas

*

1

*

Sandėlininkas

359

2

395

Sargas

608

4

853

Sekretorius

*

1

*

Skalbinių prižiūrėtojas

131

2

132

Valytojas

229

4

233

Virėjas

906

4

984

Direktorius

*

1

*

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

*

1

*

Bibliotekininkas

201

2

140

Neformaliojo ugdymo pedagogas (fiziniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams)

*

1

*

Logopedas

952

2

1147

Meninio ugdymo pedagogas

634

13

780

Mokytojas

1235

8

933

Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą

1219

9

1393

Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą

1321

6

1231

Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padejėja

810

7

835

   Mokytojo padėjėjas    3 231

Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio/prieśmokyklinio ugdymo programą, padėjėja (spec. poreikių vaikams)

216

4

153

Psichologo asistentas * 1 *

Specialusis pedagogas

*

1

*

                VDM pedagogas 

426

6

430

Atnaujinta: 2021-07-20