Darbo užmokestis

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis(paskirtasis) darbo užmokestis per 2022 m. II ketvirtį 

Pareigybès pavadinimas

2021 m.

2022 m. II ketv.

Suma, Eur

Darbuotojų skaičius

Suma, Eur

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

578

2

756

Dietistas 

*

1

*

IT specialistas

*

1

*

Indų plovėjas

680

2

719

Kiemsargis

*

1

*

Pastatų priežiūros specialistas

554

2

896

Raštinės vadovas

*

1

*

Sandėlininkas

409

2

448

Sargas

846

4

947

Sekretorius

*

1

*

Skalbinių prižiūrėtojas

158

2

184

Valytojas

237

3

245

Virėjas

1017

4

1117

Direktorius

*

1

*

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

*

1

*

Bibliotekininkas

*

1

*

Neformaliojo ugdymo pedagogas (fiziniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams)

*

1

*

Logopedas

1424

2

1467

Meninio ugdymo pedagogas

842

11

1302

Mokytojas

1335

9

1348

Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą

1191

9

1304

Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą

1321

5

1151

Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padejėja

864

7

880

   Mokytojo padėjėjas  334 5 271

Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio/prieśmokyklinio ugdymo programą, padėjėja (spec. poreikių vaikams)

*

1

*

Psichologo asistentas * 1 *
Socialinis pedagogas  * 1 *

Specialusis pedagogas

*

1

*

                VDM pedagogas 

360

9

310

Atnaujinta: 2022-07-11