Tvarkaraščiai

Salės užimtumo grafikas 2017-2018 m.

Salės grafikas

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

08:30 - 09:15

Kūno kultūra      1klasė

08:30 - 09:15

Kūno kultūra    2 klasė    

08:30 - 09:15

Kūno kultūra    4 klasė    

09:50 - 10:20

Choreografija

,,Drugelio“gr.

08:30 - 09:15

Kūno kultūra      3klasė

9.30- 10:00

,,Drugelio“gr. –kūno kultūra

 

09:35 - 10:10

Kūno kultūra    1klasė     

09:50- 10:20

Choreografija

,,Varpelio“gr.

10:25 - 10:55

Choreografija

,,Saulutės“gr.

09:20 - 09:40

 

10:00 – 10:20

,,Žiogelių“gr. –kūno kultūra

10:15 - 10:45

Choreografija

,,Žiogelio“gr.

10:25 - 10:55

Choreografija

,,Drugelio“gr.

11:05 - 11:40

Choreografija 1 klasė

09:45 - 10:15

 

10:40 - 11:00

,,Žiogelių“gr. –kūno kultūra

10:50 - 11:20

Choreografija

,,Saulutės“gr.

11:00 - 11:20

Etnokultūra,,Saulutės“ gr.(mokytoja Almonė Rakauskienė)

 

11:45 - 12:15

Kūno kultūra,,Žiogelio“gr.

10:20 – 10:50

Muzika

,,Žiogelio“ gr.

11:15 - 11:45

,,Saulutės“gr. –kūno kultūra(I gr.)

11:40 - 12:10

Choreografija

,,Varpelio“gr.

11:25 – 11:45

Etnokultūra,,Varpelio“ gr.(mokytoja Almonė Rakauskienė)

12:30 – 13:15

Choreografija 4 klasė

11:00 – 11:30

 

 

12:00 – 12:30

,,Saulutės“gr. –kūno kultūra(II gr.)

12:30 - 13:15

Choreografija   3 klasė

11:50 – 12:25

Choreografija ,,Žiogelio“gr.

13:40 – 14:25

Šokio studija 2 klasei

 

 11:35 – 12:20

Kūno kultūra     4 klasė

12:30 - 13:15

Kūno kultūra      3 klasė  

13:40 – 14:25

Šokio studija 2 klasei

 

12:30 – 13:15

Choreografija 2 klasė

14:30 – 15:00

Šokio studija ,,Kūrybiniai darbai“

3, 4 klasei

12:30 – 13:15

Kūno kultūra     2 klasė    

12:30 - 13:15

Etnokultūra(mokytoja Almonė Rakauskienė)

14:30 – 15:00

Šokio studija ,,Kūrybiniai darbai“

3, 4 klasei

13:20-15.00

Etnokultūros būrelis (mokytoja Almonė Rakauskienė)

15:15 – 15:45

Muzika,,Drugelio“ gr.

15.15 – 15.35

Kūno kultūra,,Saulutės“gr.

13:30 – 15:00

Etnokultūra(mokytoja Almonė Rakauskienė)

15:15 – 15:45

Muzika,,Drugelio“ gr.

 

15:40 – 16:00

Muzika

,,Žiogelio“ gr.

15:40 – 16:00

Kūno kultūra,,Drugelio“ gr.

15:15 – 15:45

Kūno kultūra  ,,Varpelio“gr. 

 

15:15 – 15:45

Kūno kultūra  ,,Varpelio“gr. 

 

 

 

16.15-18.15

Karate

 

15:50 – 16:20

 

 

 

 

 

16.15-18.15

Karate

 

 

PRADINIO UGDYMO PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

 

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

1 klasė

1. Kūno kultūra        

2. Pasaulio pažinimas

3. Lietuvių k.

4. Lietuvių k.

5. Muzika

 

 

1. Matematika

2. Kūno kultūra

3. Lietuvių k.

4.Lietuvių k.

5. Matematika

 

 

1.Dorinis ugdymas

2. Matematika

3.Dailė ir technologijos

4. Dailė ir technologijos

5. Muzika

 

 

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4.Choreografija

 

 

 

1.Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Pasaulio pažinimas

 

 

 

2 klasė

1. Užsienio kalba (anglų) I gr.

2.Lietuvių k.

3. Matematika

4. Matematika

5. Muzika

6. Užsienio kalba (anglų) II gr.

 

1. Kūno kultūra

2. Matematika

3. Matematika

4. Lietuvių k.

5.Lietuvių k.

 

 

1. Užsienio kalba (anglų) I gr.

2. Dorinis ugdymas

3. Matematika

4. Užsienio kalba (anglų) II gr.

5. Choreografija

 

 

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Muzika

4. Dailė ir technologijos  

5. Dailė ir technologijos

  

 

1. Lietuvių kalba

2. Lietuvių kalba

3. Pasaulio pažinimas

4.Pasaulio pažinimas

5. Kūno kultūra

 

 

3 klasė

1.Matematika

2. Užsienio kalba (anglų) I gr.

3. Užsienio kalba (anglų) II gr.

4.Muzika

5. Kūno kultūra        

 

 

 

 

1.Lietuvių k.

2.Lietuvių k.

3. Matematika

4.Pasaulio pažinimas

5.Choreografija

 

 

 

 

1. Matematika

2. Užsienio kalba (anglų) I gr.

3. Užsienio kalba (anglų) II gr

4.Dorinis ugdymas

5.Muzika

 

 

 

 

1. Matematika

2.Lietuvių kalba

3. Lietuvių kalba

4.Dailė ir technologijos

5.Dailė ir technologijos

 

 

 

 

1. Kūno kultūra

2.Lietuvių kalba

3.Lietuvių kalba

3.Matematika

4. Pasaulio pažinimas

 

 

 

 

4 klasė

1.Matematika

2.Pasaulio pažinimas

3.Lietuvių k.

4. Užsienio kalba (anglų) I gr.

5.Užsienio kalba (anglų) II gr.

 

 

 

 

 

 

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Dailė ir technologijos

5. Dailė ir technologijos

 

 

 

 

 

 

1. Kūno kultūra

2. Matematika

3.Dorinis ugdymas

4. Lietuvių k.

5. Užsienio kalba (anglų) I gr.

6. Užsienio kalba (anglų) II gr.

 

 

 

 

 

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Muzika

5. Choreografija

 

 

 

 

 

 

1.Pasaulio pažinimas

2. Lietuvių k.

3. Muzika

4. Kūno kultūra

5. Lietuvių k.