Tvarkaraščiai

 

Salės grafikas (dar pildoma)

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

08:30 - 09:15

Kūno kultūra      1klasė

08:30 - 09:15

Kūno kultūra    2 klasė    

08:30 - 09:15

Kūno kultūra    4 klasė    

09:50 - 10:20

Choreografija

,,Drugelio“gr.

08:30 - 09:15

Kūno kultūra      3klasė

9.30- 10:00

,,Drugelio“gr. –kūno kultūra

 

09:35 - 10:10

Kūno kultūra    1klasė     

09:50- 10:20

Choreografija

,,Varpelio“gr.

10:25 - 10:55

Choreografija

,,Saulutės“gr.

09:20 - 09:40

 

 

10:05-10:35 Etnokultūros užsiėmimai

 

10:20 - 10:50

Choreografija

,,Žiogelio“gr.

10:25 - 10:55

Choreografija

,,Drugelio“gr.

11:05 - 11:40

Choreografija 1 klasė

 

09:45 - 10:15

 

 

10:40 - 11:00

,,Žiogelių“gr. –kūno kultūra

 

11 - 11:30

Choreografija

,,Saulutės“gr.

11:00 - 11:30

Etnokultūra,,Saulutės“ gr.

 

 

10:20 – 10:50

Muzika

,,Žiogelio“ gr.

11:15 - 11:45

,,Saulutės“gr. –kūno kultūra(I gr.)

11:30 - 12:10

Choreografija

,,Varpelio“gr.

 

12:30 – 13:15

Choreografija 4 klasė

11:00 – 11:30

 

 

 

12:30 - 13:15

Choreografija   3 klasė

11:50 – 12:25

Choreografija ,,Žiogelio“gr.

13:40 – 14:25

Šokio studija 2 klasei

 

 11:35 – 12:20

Kūno kultūra     4 klasė

12:30 - 13:15

Kūno kultūra      3 klasė  

13:40 – 14:25

Šokio studija 2 klasei

 

12:30 – 13:15

Choreografija 2 klasė

14:30 – 15:00

Šokio studija ,,Kūrybiniai darbai“

3, 4 klasei

12:30 – 13:15

Kūno kultūra     2 klasė    

12:30 - 13:15

Etnokultūra

14:30 – 15:00

Šokio studija ,,Kūrybiniai darbai“

3, 4 klasei

13:20-15.00

Etnokultūros būrelis 

15:15 – 15:45

Karate.

15.15 – 15.35

Kūno kultūra,,Saulutės“gr.

13:30 – 15:00

Etnokultūra

15:15 – 15:45

Karate.

15:15 – 15:45

Kūno kultūra  ,,Varpelio“gr.  
 
 

16:00 -16:25

Muzika

,,Žiogelio“ gr.

15:40 – 16:00

Kūno kultūra,,Drugelio“ gr.

15:15 – 15:45

Kūno kultūra  ,,Varpelio“gr. 

 

15:15 – 15:45

Kūno kultūra  ,,Varpelio“gr. 

 

 

 

16.15-18.15

Karate

 

15:50 – 16:20

 

 

 

 

 

16.15-18.15

Karate

 

 

15.50-16.20 

"Drugelių" gr. muzika

       
         
PRADINIO UGDYMO PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

                   Pirmos klasės pamokų trukmė ir laikas

              Antros  - ketvirtos klasės pamokų trukmė ir laikas 

             Pirma - 08:30 - 09:05

            Antra - 09:35 - 10:10

            Trečia - 10:20 - 10:55

              Ketvirta - 11:05 - 11:40

            Penkta - 11:50 - 12:25

 

        Pirma  - 08:30 - 09:15

      Antra - 09:45 - 10:30

        Trečia  - 10:40 - 11:25

         Ketvirta - 11:35 - 12:20

       Penkta -12:30 - 13:15

 

 

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

1 klasė

1. Kūno kultūra        

2. Pasaulio pažinimas

3. Lietuvių k.

4. Lietuvių k.

5. Muzika

 

 

 

 

 

1. Matematika

2. Kūno kultūra

3. Lietuvių k.

4.Lietuvių k.

5. Muzika

 

 

 

 

 

1.Dorinis ugdymas (etika)/ (tikyba)

2.Matematika

3.Lietuvių k.

4. Lietuvių k.

 

 

 

 

 

 

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4.Choreografija

 

 

 

 

 

 

1.Matematika

2. Pasaulio pažinimas

3. Dailė ir technologijos

4. Dailė ir technologijos

 

 

 

 

 

 

2 klasė

1. Matematika.

2.Pasaulio pažinimas

3. Lietuvių kalba

4. Užsienio kalba (anglų)

5. Užsienio kalba (anglų)

 

 

 

 

1. Lietuvių k.

2.Kūno kultūra (baseinas) 

3.Kūno kultūra (baseinas)

4. Matematika

5.Muzika

 

 

 

 

1. .Lietuvių k.

2. .Lietuvių k.

3. Dorinis ugdymas (etika)/(tikyba)

4.Matematika

5. Užsienio kalba (anglų)

 

 

 

 

1. Matematika

2. Pasaulio pažinimas

3. Lietuvių k.

4. Lietuvių k. 

5. Choreografija

 

 

  

 

1. Matematika

2. Lietuvių kalba

3. Dailė ir technologijos

4.Dailė ir technologijos

5. Muzika

 

 

 

 

3 klasė

1.Užsienio kalba (anglų)

2. Pasaulio pažinimas

3. Lietuvių k.

4. Matematika

5. Muzika

6. Užsienio kalba (anglų)   

 

 

 

 

 

 

1.Kūno kultūra

2. Matematika

3. Matematika

4.Lietuvių kalba

5.Lietuvių kalba

 

 

 

 

 

 

 

1. Užsienio kalba (anglų) 

2. Dorinis ugdymas (tikyba)/(etika)

3. Matematika

4. Užsienio kalba (anglų) 

5. Choreografija

 

 

 

 

 

 

1. Lietuvių kalba

2.Lietuvių kalba

3. Matematika

4.Muzika/solfedis

5.Dailė ir technologijos

 

 

 

 

 

 

 

1. Lietuvių kalba

2.Lietuvių kalba

3.Pasaulio pažinimas

4.Dailė ir technologijos

5. Kūno kultūra

 

 

 

 

 

 

 

4 klasė

1.Matematika

2Užsienio kalba (anglų)

3.Užsienio kalba (anglų)

4. Pasaulio pažinimas

5.Kūno kultūra

 

 

 

 

 

 

 

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Pasaulio pažinimas

5. Choreografija

 

 

 

 

 

 

 

1.  Matematika

2. Lietuvių k./Užsienio kalba (anglų)

3. Lietuvių k./Užsienio kalba (anglų)

4. Dorinis ugdymas (tikyba)/(etika)

5. Muzika/solfedis

 

 

 

 

 

 

 

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Dailė ir technologijos

5. Dailė ir technologijos

 

 

 

 

 

 

 

1.Kūno kultūra

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4.Matematika

5. Muzika.