Priėmimo tvarka

 


PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS PER E. SISTEMĄ GRAFIKAS 2022 m.

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS 2022-2023 m.m.

 

Pranešame, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 15 d. patvirtintu sprendimu Nr. 1-1269 keičiamas Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas ,,Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Atkreipiame ypatingą Jūsų dėmesį, kad pasikeitusioje priėmimo tvarkoje procesai ankstinami 1 mėnesiu.

Įsimintinos ir svarbios datos:

  • Informaciją apie planuojamą priimti į įstaigą vaikų skaičių, priimamų vaikų amžių, ugdomąją kalbą, ugdymo metodiką įstaigos vadovas į IS suveda iki vasario 1 d.
  • Nuo kovo 1 d. iki 10 dhttps://svietimas.vilnius.lt/ skelbiami duomenys tėvams.
  • Grupių formavimas ankstinimas – nuo kovo 18 iki 31 d.

Tėvai negalės redaguoti ir pateikti prašymų grupių formavimo metu nuo kovo 18 iki 31 d.

Sutarčių pasirašymo terminas visus metus – 10 kalendorių dienų.

 


Informuojame, kad prašymus dėl priėmimo į mūsų mokyklą galima teikti nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d. Prašymai bus teikiami/priimami savivaldybės elektroninėje prašymų registravimo sistemoje.


 

Vilniaus darželio-mokyklos ,,Dainorėliai“ 2022/2023 mokslo metų priėmimo į mokyklą komisijos sudėtis:

1. Komisijos pirmininkė, direktorės pavaduotoja ugdymui - Milda Bajevienė ;

2.  Komisijos sekretorė, meninio ugdymo mokytoja -metodininkė- Rasa Sviderskienė ;

3.  Komisijos narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja - Marija Jurskienė;

4.  Komisijos narė, meninio ugdymo mokytoja -metodininkė  - Aušra Simutienė;

5.  Komisijos narė, tėvų atstovė - Viktorija Andrikienė;

Komisijos posėdžių grafikai:

1. 2022 m. birželio mėn. 03 d. - Pateiktų dokumentų nagrinėjimas. Preliminaraus į pirmą klasę priimamų mokinių sąrašo sudarymas, kvietimų el. sistemoje siuntimas;

2. 2022 m. birželio mėn. 07 d. - Papildomas prašymų nagrinėjimas ir kvietimų el. sistemoje siuntimas (jei yra laisvų vietų);

3. 2022 m. birželio mėn. 13 d - Papildomas prašymų nagrinėjimas ir kvietimų el. sistemoje siuntimas (jei yra laisvų vietų);

4. 2022 m. birželio mėn. 21 d. - Laisvų vietų peržiūrėjimas ir pildomas įtraukimas į preliminarų į pirmą klasę priimamų mokinių sąrašą, kvietimų el. sistemoje siuntimas(jei yra laisvų vietų)

Priėmimo komisijos posėdžių vieta: Vilniaus darželio-mokyklos ,,Dainorėliai“ direktorės pavaduotojos ugdymui darbo kabinetas, laikas – 12.00 val.

Informacija teikiama telefonu 852 497572.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoms priskiriamos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos
Vilniaus darželio-mokyklos ,,Dainorėliai " priėmimo į mokyklą komisijos sudėties ir priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas 2021/2022 mokslo metams
2021- 2022 . Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės mokyklas tvarkos aprašas


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021-12-15 SPRENDIMAS NR. 1-1269 „Dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS  TARYBOS 2021-02-17 SPRENDIMAS NR. 1-874  ,,Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas -2021 -2022 m. Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas.pdf

Elektroninė registracija į mokyklas vyksta Vilniaus miesto savivaldybės puslapyje - svietimas.vilnius.lt/

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS  TARYBOS 2020-02-12 SPRENDIMAS NR. 1-423   ,,Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo bei Vilnisus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapių 2020-2021 mokslos metams patvirtinimo" :  Tarybos sprendimas 1_423.pdf 

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS : Priėmimo tvarka TS 1_423.pdf

Atnaujinta: 2022-05-27