Priėmimo tvarka

Mokinių priėmimas 2018-2019 mokslo metams

 

Vilniaus darželio – mokyklos ,,Dainorėliai“ Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos (toliau– Komisija) darbo tvarkos aprašas nustato  mokinių priėmimo į Vilniaus darželį-mokyklą ,,Dainorėliai“ tvarką įsakymu Nr. V- 41. Komisija savo veikloje vadovaujasi Vilniaus miesto savivaldybės priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-28 sprendimu Nr. 1-1366.

 

Komisijos posėdžių grafikas:

  • pirmas posėdis vyks 2018-06-04, 09.00 val.
  • antras posėdis vyks  2018-06-06, 16.00 val
  • trečias posėdis vyks  2018-08-22, 16.00 val.

Mokinių priėmimo komisija:

  • Milda Bajevienė - komisijos pirmininkė;
  • Aušra Simutienė - sekretorė;
  • Daiva Margarita Kardaitė - narė;
  • Giedrė Stašinskienė - narė;
  • Lina Patašienė - narė.

 

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2018 m.
Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas 2018 m.

Atnaujinta: 2018-06-08