Priėmimo tvarka

grafikas-priemimo-2024.pdfPriėmimas į mokyklą


 

Vilniaus m. savivaldybės tarybos sprendimu, prašymai priimami nuo 2024 m. kovo 1 d. iki 2024 m. gegužės 31 d. savivaldybės elektroninėje prašymų registravimo sistemoje.

 
Priėmimas į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas 2024-2025 m. vyksta pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 18 d. sprendimu Nr. 1-1747 DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO ir Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapių patvirtinimo“ patvirtintą priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą.
 
 
 
      
 
      Elektroninė prašymų registravimo sistema svietimas.vilnius.lt,
 
 
 
 
 
 
     Mokyklą pagal savo gyvenamąją vietą rasite Vilniaus miesto
     savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


 

Priėmimas į darželį

Vaikai į darželio grupes priimami vadovaujantis Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 8 d. sprendimu Nr. 1-1805

DĖL-VAIKŲ-PRIĖMIMO-Į-VILNIAUS-MIESTO-ŠVIETIMO-ĮSTAIGŲ-IKIMOKYKLINIO-IR-PRIEŠMOKYKLINIO-UGDYMO-GRUPES-ORGANIZAVIMO-TVARKOS-APRAŠO-PATVIRTINIMO.pdf (lm.lt)

PRAŠYMŲ FORMOS:

Prašymas dėl priėmimo į darželį-mokyklą Dainorėliai

Prašymas dėl išbraukimo iš darželio-mokyklos Dainorėliai

Prašymas priimti į priešmokyklinę grupę

Prašymas dėl atleidimo nuo mokesčio už vaiko išlaikymą

 

Pranešame, kad nuo 2023 m. kovo 11 d. įsigaliojo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 8 d. sprendimu Nr. 1-1805 patvirtintas Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas ,,Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Esminiai Tvarkos aprašo punktų pakeitimai: 

- Prioritetų sutikrinimo metu prieš vaikų grupių formavimą (kovo 11-17 d.) tėvai negali registruoti ir koreguoti prašymų Vilniaus miesto darželių informacinėje sistemoje (6 punktas).

- Tėvai, norintys toje pačioje įstaigoje pakeisti grupę iš vienos ugdomosios kalbos į kitą, prašymus dėl perkėlimo turi teikti per sistemą bendra tvarka, ne įstaigos vadovui (9 punktas).

- Gavus vietą įstaigoje, tėvams nereikia įstaigos administracijai pateikti gimimo liudijimo kopijos/vaiko gimimo įrašą liudijančio išrašo ir elektroninės statistinės apskaitos formos (Nr. E027-1) mokinio sveikatos pažymėjimo (30 punktas).               

- Nelankytas dienas tėvai pateisina įstaigos nustatyta tvarka. Teisės akte neapibrėžiama, kas yra pateisinamos priežastys (42 punktas).

- Įstaigos vadovas gali vienašališkai nutraukti sutartį su tėvais, jei vaikas nelanko darželio ilgiau nei 90 kalendorinių dienų ir tėvai nemoka mokesčio bei su jais nepavyksta susisiekti prieš tai atvejį apsvarsčius Vaiko gerovės komisijoje (43 punktas).

 

Taip pat informuojame, kad š. m. kovo 21 d. pradėtas vaikų priskyrimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes.

Pažymime, kad per 10 kalendorinių dienų nuo gauto pranešimo apie skirtą vietą įstaigoje dienos nepasirašius dvišalės elektroninės sutarties ar nepranešus įstaigai apie nepasirašymo laiku pateisinančias priežastis, sutartis nesudaroma ir vaikas netenka vietos įstaigoje, o prašymai į įstaigą nėra atnaujinami ir esant poreikiui būtina registruotis iš naujo.

 

DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS 2023-2024 M. M. 
 
Dalinamės aktualia informacija dėl socialinės paramos mokiniams 2023-2024 m. m.
Naujiems mokslo metams visi pareiškėjų prašymai dėl socialinės paramos mokiniams gali būti pateikiami šiais būdais:
  • el. būdu www.spis.lt;
  • atvykus į Klientų aptarnavimo centrą Konstitucijos pr. 3 (I a.);
  • užpildytą ir el. kvalifikuotu parašu pasirašytą prašymą galima atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt;
  • užpildytą prašymą atsiuntus paštu, Kauno g. 3, Vilnius;
  • dėl maitinimo mokiniams organizavimo kreipiantis į mokyklos administraciją.

 

Atnaujinta: 2024-02-27