Dokumentai

Vilniaus darželio-mokyklos „Dainorėliai“ visos dienos mokyklos grupių veiklos modelis 2018-2019 m.
Maitinimo organizavimas pagal Maitinimo aprašą
Rekomenduojamų ir nepageidaujamų produktų mokykloje sąrašas
ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Ugdytinių netinkamo elgesio įvertinimo ir įveikimo tvarkos aprašas
Ugdytinio asmens teisių garbės ir orumo apsaugos tvarkos aprašas
Raštas dėl prekybos žmonėmis
Reagavimo į patyčias ir pagalbos planas 2017-2018 m.
SVEIKATIADOS veiklos planas 2017-2018 m.
Mokesčio už vaiko ugdymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, panaudojimo PRIEDAS 2017 m.
Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas 2017 m.
Patyčių prevencijos veiklos planas 2017 m.
Patyčių prevencijos aprašas 2016 - 2017
Mokinių spec. poreikių įvertinimas
Vidaus tvarkos taisyklės
Vilniaus darželio - mokyklos_Dainorėliai_ Prevencinė programa

Atnaujinta: 2018-09-10