Renginiai

Prasidėjo Adventas – dvasingas laukimo metas

Advento pradžia mūsų įstaigoje vaikučių bei pedagogų dėka prasidėjo dvasingai ir pakiliai. Buvo aptartos Advento tradicijos ir papročiai, kurių metu buvo prisiminta, kad Adventas (lot. adventus reiškia atėjimą) - susikaupimo, pasiruošimo Kristaus atėjimui į šį pasaulį metas, trunkantis beveik mėnesį bei vedantis į didžiąsias krikščionių šventes – Kūčias, Kalėdas. Adventu prasideda bažnytinių švenčių liturginiai metai.

Drauge su vaikučiais buvo uždegta pirmoji Advento vainiko žvakė iš keturių esančių. Tradiciškai namuose, pirmąjį Advento sekmadienį įžiebiama pirmoji žvakė – pranašystės žvakė, antrąjį Advento sekmadienį – antroji žvakė – Betliejaus, taikos žvakė, trečiąjį – piemenėlių, džiaugsmo žvakė, o ketvirtąjį sekmadienį įžiebiama angelų, meilės žvakė. Per Adventą krikščionys penktadieniais pasninkauja, o viso advento laikotarpiu atsisako triukšmingų linksmybių, skiria daugiau laiko apmąstymams. Šį, kupiną džiaugsmo ir laukimo laikotarpį, savo bendruomenei linkime įvertinti ir užbaigti metų darbus, pradžiuginti artimuosius ir sėkmingai sulaukti didžiųjų žiemos švenčių.
Ankstesni įrašai


Tikrąjį lietuvių tautos ryžtą ir pasiaukojimą parodė 1991 m. Sausio 13-osios įvykiai. Jie pareikalavo nemažai aukų: apie 700 žmonių buvo sužeisti, 14 žuvo. Tai – Loreta Asanavičiūtė...

Įstaiga dirba vadovaudamasi į bendrąsias programas integruota menų programa. Vaikučiai mokosi groti fortepijonu, smuiku, fleita. Vaikų spontaniškos saviraiškos poreikį, jų prigimtinį potra...