Renginiai

KALĖDINIŲ PRAKARTĖLIŲ DIRBUTUVĖS MOKYKLOJE

Atskamba balsas iš dangaus,

ramina ilgesį žmogaus.

Nakties tamsa jau traukiasi,

šviesa pasklinda iš dangaus.

 

Beribė meilė gimstanti,

gaivinki širdis alkstančias,

žvaigžde žibėk padangėse,

viltim nuskaidrinki kančias.

Tai žodžiai senos adventinės giesmės. Apsisukus metų ratui, užtemus dienai ir suklusus gamtai, artėja Šventos Kalėdos, Dievo Sūnaus gimtadienis.

Mūsų mokyklos 2-4 klasių mokinukai šį metą savo klases papuošė gražiomis prakartėlėmis. Visas figūrėles darė savo rankomis, reikėjo daug kantrybės, žinių, menininko polėkio ir vaikiško nuoširdumo. Mokiniams talkino ne tik klasių mokytojos Renata, Lina ir Alvyda bei tikybos mokytoja Eglė, su trečiokais skulptūros meno paslaptimis dalijosi skulptorius Žilvinas Landzbergas.

Baltas modelinas, rudas molis ir popierius pasakoja Kalėdų nakties paslaptį. Mažame tvartelyje atgijo Marija, Juozapas, piemenėliai, dovanas sudėję Trys Karaliai, jautis, asilas, avelių pulkai. O svarbiausia – ėdžiose gulintis besišypsantis Kūdikėlis, laiminantis ir vaikus, ir suaugusius.

Dėkojame visiems ir linkime džiugiems ir sveikiems susėsti prie Kūčių stalo!

O prakartėlių nuotraukomis dalijamės ne tik su jumis. Jos keliaus į brolių pranciškonų organizuojamą Respublikinį prakartėlių konkursą.




Ankstesni įrašai


Ikimokyklinio ugdymo vaikučiai ,,Saulutės" gr., ,,Varpelio" gr., ,,Drugelio“ gr. ir priešmokyklinė  ,,Žiogelio“ gr. šventė Žibintų šventę. 

M. Mažvydo bibliotekoje, pradedančioje įgyvendinti tarptautine patirtimi paremtą ankstyvojo skaitymo skatinimo projektą „Knygų startas“, kurio globėja yra pirmoji šalies ponia.

Mokytojos Rūta Vyšniauskienė ir Edita Rusakova-Šlepikienė drauge su priešmokyklinės grupės ugdytiniais dalyvavo “Ozo” lopšelio–darželio šventinėje vakaronėje „Saulė ant elnio ragų“. Renginio metu vaikai prisiminė lietuvių liaudies tradicijas, dainavo lietuvių liaudies dainas, žaidė įvairius meninius žaidimus. Edukacinės išvykos metu, puoselėdami lietuvių liaudies tradicijas, priešmokyklinukai plėtojo meninės raiškos kompetencijas ir etninės kultūros sklaidą.

Pirmosiomis spalio dienomis Vilniaus darželyje-mokykloje,, Dainorėliai" vyko Muzikų diena. Vaikai kartu su meninio ugdymo pedagogais dovanojo bendruomenei gražų muzikinį koncertą

Pirmasis Naujų mokslo metų skambutis sukvietė mūsų bendruomenę į smagią šventę. Vaikai, drauge su mokytojais, šiuos mokslo metus pasitiko lydimi dainų, sveikinimų ir geriausių palinkėjimų. Klasėse ir grupėse vėl kyla šurmulys, džiaugsmas ir vaikų juokas!