KVIETIMAS DALYVAUTI PROJEKTE „VAIKO RANKOMIS APJUOSKIME LIETUVĄ“

KVIETIMAS DALYVAUTI PROJEKTE „VAIKO RANKOMIS APJUOSKIME LIETUVĄ“

Kviečiame visus dalyvauti Vilniaus d/m „Dainorėliai“ organizuojamoje respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, mokytojų, bei tėvų (globėjų) virtualioje parodoje „Vaiko rankomis apjuoskime Lietuvą“, kuri skirta dalyvių skatinimui domėtis lietuvių menininkų, vaizduojančių Lietuvą, kūryba bei jos atvaizdavimu savo kūrybiniuose darbuose. Projektu minėsime Lietuvos gynėjų, Lietuvos valstybės atkūrimo, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienas ir taip skatinsime vaikų pilietiškumo ugdymą(si). Prašome įstaigoje nupieštus piešinius (skaičius – neribojamas) suklijuoti į bendrą juostą, išmatuoti bendrą juostos ilgį, siekiant rekordo.

Piešinių juostos fotografijas mokytojai talpina į uždarą facebook grupę https://www.facebook.com/groups/288349280002724/ arba siunčia el. paštu dainoreliai.projektai@gmail.com iki 2022 m. kovo 14 d.

Projekto nuostatai
:projektai_related_label


:projektai_empty