Projektinė veikla

Patyčių prevencija

Pranešame, kad mūsų įstaigos direktorė Liucija Milašauskienė ir pavaduotoja ugdymui Milda Bajevienė dalyvavo švietimo įstaigų atstovų ir „Vaikų linijos“ organizacijos susitikime. Susitikimo metu buvo kalbamasi apie patyčių prevenciją mokyklose ar darželiuose. Suvokdami patyčių prevencijos svarbą, dalyvaujame „Vaikų linijos“ organizuojamoje kampanijoje "BE PATYČIŲ” ir "Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ" bei patys planuojame įvairias veiklas, orientuotas į patyčių prevenciją, skirtas vaikams, tėvams ir pedagogams.
:projektai_related_label


Pagaliau finišavo respublikinis švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio švietimo projektas „Oranžinio traukinio kelionė per Lietuvą”. Kodėl oranžinio? Todėl, kad tai šeimos, meilės,...
Darželyje - mokykloje „Dainorėliai" vyksta programos ,,Kūrybinės partnerystės” vykdymas. Tai ilgalaikis mokytojų, mokinių ir kuriančių profesionalų bendradarbiavimas, kuriuo siekiama tob...
Ilgalaikis ugdymo įstaigų bendradarbiavimo projektas ,,Mes - pasaulio vaikai". Projekto tikslai:Ugdyti tolerantiškumą ir pagarbą kitų tautų kultūroms, skatinti domėtis jomis.Ugdyti pagarbą ...
PROJEKTAS „AUGALAI MANO MOKYKLOS KIEME“ TIKSLAS IR UŽDAVINIAI Tikslas - plėtoti mokinių informacinių komunikacinių technologijų panaudojimo ugdymo procese gebėjimus kuriant grožinį tekst
Projektas ,,Mokausi iš kino" vaikams siūlo pasižiūrėti filmus, skirtus įvairaus amžiaus moksleiviams. Šiuose filmuose nagrinėjamos skirtingo amžiaus vaikams ir jaunimui aktualios temos; mok...