Renginiai

Šventiniai muzikiniai renginiai

2016-ieji metai „Dainorėliuose“, kaip jau tapo įprasta, buvo užbaigti muzikiniais – vaidybiniais renginiais. Renginiuose dalyvavo tiek mokyklos, tiek darželio vaikai. Vaikai šoko, žaidė muzikinius žaidimus, grojo muzikos instrumentais, vaidino, patenkindami prigimtinį poreikį laisvai improvizuoti pagal muziką, pasitelkiant mimiką, vaidybos, muzikavimo elementus. Šventinėje programoje buvo aiškiai matyti, kad gerai organizuotoje vaidybinėje - muzikinėje veikloje išryškėja estetinės, dorovinės, pažintinės asmenybės ugdymosi prielaidos. Vaikai, drauge su pedagogais, įstaigos bendruomenei padovanojo nepamirštamų akimirkų. Kviečiame pasigrožėti buvusių muzikinių pasirodymų akimirkomis.
Ankstesni įrašai


Advento pradžia mūsų įstaigoje vaikučių bei pedagogų dėka prasidėjo dvasingai ir pakiliai. Buvo aptartos Advento tradicijos ir papročiai, kurių metu buvo prisiminta, kad Adventas (lot. adve...

Tikrąjį lietuvių tautos ryžtą ir pasiaukojimą parodė 1991 m. Sausio 13-osios įvykiai. Jie pareikalavo nemažai aukų: apie 700 žmonių buvo sužeisti, 14 žuvo. Tai – Loreta Asanavičiūtė...

Įstaiga dirba vadovaudamasi į bendrąsias programas integruota menų programa. Vaikučiai mokosi groti fortepijonu, smuiku, fleita. Vaikų spontaniškos saviraiškos poreikį, jų prigimtinį potra...